300,000 ریال
Mensile
هاست اشتراکی پلن 100 مگابایت
اگر به فضای زیادی احتیاج ندارید
یا اگر میخواهید سرویس ها ما را امتحان کنید
میتوانید از این سرویس بهره ببرید
4,700,000 ریال
Annuale
هاست اشتراکی - هاست اشتراکی 500 مگابایت نقره ای
500 MB
6,500,000 ریال
Annuale
هاست اشتراکی پلن 1 گیگ نقره ای
1000 MB
9,500,000 ریال
Annuale
هاست اشتراکی 2 گیگ نقره ای
12,000,000 ریال
Annuale
هاست اشتراکی پلن 3 گیگ نقره ای
3000 MB
18,000,000 ریال
Annuale
هاست اشتراکی - هاست اشتراکی پلن 5 گیگ نقره ای
5000 MB
9,000,000 ریال
Annuale
هاست اشتراکی پلن 1 گیگ طلایی
1000 MB
14,000,000 ریال
Annuale
هاست اشتراکی - هاست اشتراکی 2 گیگ طلایی
2000 MB
16,000,000 ریال
Annuale
هاست ویژه S3
3000 MB