ـ290,000تومان ـ
سالانه
هاست اشتراکی - هاست اشتراکی 2 گیگ طلایی
2000 MB
ـ100,000تومان ـ
سالانه
هاست اشتراکی - هاست اشتراکی 500 مگابایت نقره ای
500 MB
ـ155,000تومان ـ
سالانه
هاست اشتراکی - هاست اشتراکی پلن 1 گیگ نقره ای - پهنای باند 40
1000 MB
ـ210,000تومان ـ
سالانه
هاست اشتراکی پلن 1 گیگ طلایی
1000 MB
ـ130,000تومان ـ
سالانه
هاست اشتراکی پلن 1 گیگ نقره ای
1000 MB
ـ3,500تومان ـ
ماهانه
هاست اشتراکی پلن 100 مگابایت
اگر به فضای زیادی احتیاج ندارید
یا اگر میخواهید سرویس ها ما را امتحان کنید
میتوانید از این سرویس بهره ببرید
ـ320,000تومان ـ
سالانه
هاست اشتراکی پلن 3 گیگ نقره ای
3000 MB
ـ400,000تومان ـ
سالانه
هاست ویژه S3
3000 MB
ـ170,000تومان ـ
سالانه
هاست اشتراکی 2 گیگ نقره ای